Disclaimer

Via een Quitclaim formulier wordt toestemming gevraagd om beeldmaterieel te mogen gebruiken.

Privacy en fotografie

Geeft aan

[fotograaf/agent/vertegenwoordiger]

toestemming om foto’s met mijn beeltenis, zonder mijn

voorafgaande en/of aanvullende toestemming en/of aanvullende vergoeding openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in alle media, waaronder (maar niet limitatief) op internet, TV als in tijdschriften, kranten et cetera, zowel redactioneel (artikelen) als commercieel (reclame-uitingen).

Noch de fotograaf/filmer, noch de openbaarmaker en/of

verveelvoudiger, kan en zal door mij aansprakelijk worden gesteld voor enig bijschrift en/of voor de strekking van het artikel en/of de advertentie(s), waarbij de foto wordt afgebeeld en welk bijschrift en/of welke strekking mij onwelgevallig zou kunnen zijn of

als een inbreuk op mijn privacy gezien zou kunnen worden, dan wel mij enig ander nadeel zou kunnen opleveren.

Ik verklaar dat ik 18 jaar of ouder ben, deze briefovereenkomst heb gelezen en dat ik gerechtigd ben dit document te ondertekenen en de hierboven besproken toestemming en vrijwaring mag verlenen.